ปะการัง 3 มิติ ขึ้นรูปจากหินปูน

‘Coral Carbonate’ ปะการัง 3 มิติจึงเกิดขึ้น จากแนวคิดของทีม ‘Objects and Ideograms’ โดยเป้าหมายคือหลังจากที่วางลงไปในทะเลแล้ว สัตว์น้ำต่างๆ ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับบ้านเดิมหรือปะการังจริงได้อย่างปกติ

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 64 MB.