‘ต้นไม้’ คือหัวใจ ‘บ้านปาร์คนายเลิศ’

“ต้นไม้ใหญ่มาก่อนคนที่นี่ จึงเป็นหัวใจของบ้านปาร์คนายเลิศ ถ้าให้เล็กไปตัดต้นไม้เพื่อสร้างตึก เล็กคงไม่ทำ”

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.