BIBI ศิลปินเกาหลีที่เขียนบ่นชีวิตใน EP. ใหม่ “ชีวิตมันเหี้ย แต่นี่แหละคือชีวิต”

BIBI ศิลปินเดี่ยวจากเกาหลีใต้ ปล่อยผลงานเพลงป็อปใน EP ใหม่ ชื่อว่า Life is a Bi… เพื่อบอกทุกคนว่า “ชีวิตมันห่วยแตก แต่นี่แหละคือชีวิต”

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.
Max. file size: 64 MB.