บอกเล่าความสมถะของ “พ่อ” ผู้พอเพียง

กษัตริย์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพ่อของทุกคน ที่ไม่ใช่แค่ทรงปกครอง แต่ยังทรงสอนและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกๆ ประชาชนชาวไทย หนึ่งเรื่องที่เห็นได้ชัดคือความพอเพียงที่ไม่ได้เป็นแค่คำสอน แต่เห็นได้จากการใช้ชีวิตของท่าน ซึ่งทรงเป็นผู้สมถะและประหยัดอย่างเห็นได้ชัดเจนตามนี้

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.