ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระราชกรณียกิจที่ได้เปลี่ยนชีวิตของคนไทยไปตลอดกาล

หลายคนคงเคยได้เห็นและได้ยินกับประโยคที่ว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้” ในตอนนั้นคงไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ แต่ในตอนนี้ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำมาตลอด 70 ปีที่ครองราชย์คงเป็นคำตอบที่ทำให้เราเชื่ออย่างสุดใจว่าพระองค์ไม่เคยละทิ้งประชาชนจริงๆ

บอกเล่าความสมถะของ “พ่อ” ผู้พอเพียง

กษัตริย์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพ่อของทุกคน ที่ไม่ใช่แค่ทรงปกครอง แต่ยังทรงสอนและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกๆ ประชาชนชาวไทย หนึ่งเรื่องที่เห็นได้ชัดคือความพอเพียงที่ไม่ได้เป็นแค่คำสอน แต่เห็นได้จากการใช้ชีวิตของท่าน ซึ่งทรงเป็นผู้สมถะและประหยัดอย่างเห็นได้ชัดเจนตามนี้

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.