‘ทะเลสาบอินเล’ วิถีแปลงเกษตรลอยน้ำฉบับเมียนมาร์

เกษตรกรที่ ‘อินเล’ ทะเลสาบในประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ‘เมียนมาร์’ ใช้ชีวิตด้วย ‘วิถีแปลงเกษตรลอยน้ำ’ ซึ่งนับเป็นแหล่งปลูกมะเขือเทศที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาร์เลยทีเดียว ทั้งยังมี ‘ชนเผ่าอินตา’ ที่ใช้ชีวิตอยู่คู่สายน้ำมากว่าพันปี ที่ขึ้นชื่อเรื่อง “มือไม่พาย เอาเท้า ‘พาย’ น้ำ” อย่างแท้จริง !

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.