Hope Frozen สารคดีแห่งความหวังจากวิทยาการแช่แข็งมนุษย์ เพื่อสักวันจะได้พบกันอีกครั้ง

เรื่องราวที่เราจะได้เห็นผ่านครอบครัวเนาวรัตน์พงษ์ ในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Hope Frozen สะท้อนความรักอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความหวังว่าสักวัน ลูกสาวผู้เป็นที่รักจะมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้ง ชวนมาร่วมค้นหาคำตอบว่า ‘วิทยาศาสตร์’ ทำให้พวกเขามีหวังได้อย่างไร และความหวังนี้สำคัญขนาดไหนเพื่อให้ชีวิตสามารถเดินต่อไปข้างหน้า

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.