‘สำนักพิมพ์สะพาน’ 13 ปี ที่ใช้นิยายข้ามสะพานไปหาความเท่าเทียมให้หญิงรักหญิง

‘สำนักพิมพ์สะพาน’ สำนักพิมพ์นิยายหญิงรักหญิง ที่ต่อสู้ให้นิยายหญิงรักหญิงได้วางขายบนชั้นหนังสือ และยื่นคำร้องต่อศาล #สมรสเท่าเทียม

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 64 MB.