Cafe’ SOU คาเฟ่ในบ้านสมัยคุณยายที่อวลด้วยความทรงจำของคนสามรุ่น

‘Cafe’ SOU’ (Cafe’ Story Of Us) คาเฟ่แสนอบอุ่นที่ตั้งใจรีโนเวตบ้านหลังเก่าอายุร่วมร้อยปีของตระกูล ให้กลายเป็นพื้นที่เก็บความทรงจำของครอบครัวที่ส่งต่อกันมายาวนานกว่าสามรุ่น

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.