แสงแรกของปีที่เมือง ‘พุกาม’ ทะเลเจดีย์สี่พันองค์ เมืองวิถีพุทธแห่งพม่า

การเดินทางมาเยือน ‘พุกาม’ อาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของพม่า ทำให้เราเหมือนย้อนเวลากลับไปสมัยที่อาณาจักรแห่งนี้เคยรุ่งโรจน์เมื่อพันปีก่อน ท่ามกลางซากโบราณของเจดีย์หลายพันองค์ที่ยืนหยัดท่ามกลางแดดแผดเผา สะท้อนการเป็นเมืองศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในอดีต ยิ่งเราสำรวจลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งสัมผัสถึงชีวิตชีวาและความศรัทธาของผู้คนที่ไม่เลือนหาย

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.