‘382 Space’ คาเฟ่โคราชที่สร้างขึ้นจากความรัก และอยากเป็น ‘สวนพฤกษศาสตร์’ ห้อมล้อมร้านกาเเฟ

‘พี่เน็ท วาทิต ตั้งใจ’ ผู้หลงใหลต้นไม้ ศิลปะ และร้านกาแฟ และปลูกปั้นความรักของตัวเองให้เติบโต ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างคาเฟ่ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในโคราชให้ทุกคนได้มาสัมผัส

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.