‘103paper’ กระดาษเหลือทิ้งเกิดใหม่เป็นของแต่งบ้าน

จากความประทับใจสมัยเรียนที่ศิลปากรของ วิทยา ชัยมงคล ถูกสานต่อเป็นแบรนด์รักษ์โลก 103paper ที่ยกระดับวงการดีไซน์ไทยให้เป็นที่ยอมรับ

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.