เด็กอาชีวะต้องพิสูจน์ตัวเอง ?

“เด็กอาชีวะต้องพิสูจน์ตัวเองหรือสังคมกันแน่ที่ควรเปิดใจ” นอกจากคำบูลลี่ที่แปะป้ายว่าเกเร ไม่เอาไหนแล้ว ความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาที่มีมากจนไปถึงเรื่องทรัพยากรการเรียนไม่เอื้อจนทำให้เด็กเสียโอกาสหลายอย่าง หรือระบบแรงงานที่ถูกผลักให้เป็น ‘ตัวสำรอง’ ที่ถูกกดเงินเดือน ทั้งที่ทำตำแหน่งเดียวกับเด็กปริญญาตรี

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 64 MB.