“ศิลปะไทยมีการเมือง ชนชั้น การคุกคามซ่อนอยู่” ‘เอมรินทร์’ คนเบื้องหลัง Unmuted Project

เงี่ยหูฟังเสียงของ ‘เอม-เอมรินทร์’ คนเบื้องหลัง ‘Unmuted Project’ นิทรรศการศิลปะที่ยืนยันว่า ทุกความคิด และทุกความจริงที่แสดงออกผ่านงานศิลป์ต้องมีสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริง ซึ่งบทสนทนาครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางงานศิลปะกว่า 300 ชิ้น พร้อมสายตาแน่วแน่ และนำ้เสียงที่มั่นคงของเอม หนึ่งในศิลปินที่อยากให้ การคุกคาม ชนชั้น และอำนาจเชิงการเมืองหมดไปจากงานศิลปะ

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.