EAT

อยากจะกินคลีนร้านป้าตามสั่ง จะสั่งยังไงดีล่ะทีนี้

ถ้าคุณเป็นมนุษย์ออฟฟิศที่ตั้งใจจะกินคลีน วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีสั่งอาหารให้ (เกือบ) คลีนเวลาไปร้านป้าตามสั่งให้เรากินได้อย่างไม่รู้สึกผิดกันดีกว่า

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.