‘พระพยอม กัลยาโณ’ กับบทบาทของวัดในวันที่ไวรัสระบาด

ในวันที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แน่นอนว่ารวมถึงศาสนสถานของศาสนาพุทธอย่าง ‘วัด’ ก็ไม่ต่างกัน ดังนั้นเราจึงต่อสายโทรศัพท์หา ‘พระพยอม กัลยาโณ’ ท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ว่าตอนนี้วัดได้รับผลกระทบอะไรบ้าง มีมาตรการป้องกันอย่างไร ไปจนถึงบทบาทของวัดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งแก่คนตกทุกข์ได้ยากว่าในวันที่ไวรัสระบาดมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร

‘ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้’ วัดสวนแก้ว ศาสนสถานที่ไม่สร้างโบสถ์สร้างวิหาร

‘ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้’ วัดสวนแก้ว ศาสนสถานที่ไม่สร้างโบสถ์สร้างวิหาร แต่สร้างประโยชน์ให้สังคมด้วยขยะ

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.