Guide To Better Living : “วัชรพล” ย่านน่าอยู่ บ้านน่าอยู่

ชีวิตคนเมืองในวัยที่ต้องมีภาระมากขึ้น ต้องเจอความเครียดจากงาน หรือสภาวะแวดล้อมในเมือง สิ่งที่เราต้องการ คือการพักผ่อนในสถานที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจ ความฝันของหลายคนจึงอยากมีบ้านสักหลังในทำเลน่าอยู่ อย่าง “วัชรพล”

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 64 MB.