Baan Lek Villa บ้านของสถาปนิกสาวเมืองจันท์ที่อยากให้คุณรู้จักและรักจันทบุรีมากขึ้น

พาไปหลีกหนีความวุ่นวายที่ ‘บ้านเล็กวิลล่า’ บ้านใต้ถุนสูงกลางสวนที่จะทำให้คุณตกหลุมรักเมืองจันท์ยิ่งขึ้น

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.