My first sunset in Melbourne พระอาทิตย์ตกครั้งแรกกับชีวิตใหม่ในต่างประเทศ

เดินเล่นในช่วงเย็นครั้งแรกหลังจากมาถึงเมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย แสงพระอาทิตย์ตกวันนั้นทำให้ผมที่กำลังสับสนตอบตัวเองได้ว่า ความจริงแล้วผมแค่อยากใช้ชีวิตให้เหมือนกับแสงตอนเย็นที่ผมชอบ

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.