ขวัญฤดี อาทิตย์

ชอบใช้เงิน และเวลากับอาหาร เครื่องเขียน หนังสือ วิดีโอ โปสเตอร์หนัง ซีดีเพลง แผ่นเสียง และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน