thecayennepeppers | อินสตาแกรมรวมภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มตัวจิ๋วจากมุมมองของนางแบบไทย

นางแบบชาวไทยคนหนึ่งที่ใช้พื้นที่นำเสนอตัวตนของเธอผ่านภาพถ่ายด้วยกล้องฟิล์มคอมแพกต์ตัวจิ๋ว

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.