ความพยายามต้องไม่สูญเปล่า #คัดค้านนำเข้าขยะพลาสติก - Urban Creature

ถือถุงผ้า ไม่รับถุงพลาสติก พกกระติกน้ำ หรือใช้หลอดสแตนเลส คือสิ่งที่คนไทยหลายคนพยายามหล่อเลี้ยงมือเล็กๆ ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกที่ทำร้ายสภาพอากาศ แหล่งธรรมชาติ และสัตว์น้อยใหญ่ แต่ความพยายามทั้งหมดกลับไม่เป็นผล เมื่อรัฐบาลยังคงนำเข้าเศษขยะพลาสติกจากต่างประเทศอยู่

#คัดค้านการนำเข้าขยะพลาสติก คือแคมเปญจากองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม ‘SOS Earth’ ที่ขอพลังจากทุกคนร่วมถ่ายรูป ชูป้าย และติดแฮชแท็ก รณรงค์ยกเลิกนโยบายการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ และสนับสนุนการจัดการขยะอย่างเหมาะสม

ชนวนเรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นกลางปี 2560 เมื่อจีนประกาศยกเลิก การนำเข้าขยะอุตสาหกรรม และขยะรีไซเคิล โดยประเทศที่เคยส่งขยะไปยังจีนเพื่อรีไซเคิล เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา จะไม่สามารถนำขยะเข้าจีนได้อีก ประเทศที่ความเข้มงวดเรื่องการนำเข้าขยะต่ำ จึงเป็นตลาดใหม่สำหรับจีน แน่นอนว่าหวยตกที่ ‘ไทย’ เพราะประเทศเราไม่มีมาตรการ หรือกฎหมายบังคับให้ประชาชนตระหนักเรื่องขยะ มีเพียงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเท่านั้น ซึ่งปี 2561 รัฐบาลเริ่มคิดได้ ? มีการลงมติยกเลิกการนำเข้าเศษพลาสติกภายใน 2 ปี (ครบกำหนดสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้ว) โดยให้มีโควตานําเข้าไม่เกิน 70,000 ตันในปีแรก และปีที่ 2 ไม่เกิน 40,000 ตัน ฟังดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดี แต่เปล่าเลย เพราะปี 2562 กลับมีการนำเข้าขยะพลาสติกถึง 323,167 ตัน และปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม) นำเข้าถึง 96,724 ตัน ซึ่งตัวเลขที่เห็นแสดงอย่างประจักต์แล้วว่า ‘รัฐฯ ทำไม่ได้’

เครือข่ายภาคประชาสังคมมากกว่า 60 องค์กร รวมถึง SOS Earth จึงร่วมออกแถลงการณ์เสนอข้อคิดเห็นและเรียกร้องต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยืนยันมติเดิมที่กําหนดให้ประเทศไทยยกเลิกการนําเข้าขยะหรือเศษพลาสติก และซากอิเล็กทรอนิกส์ 100% ให้ได้ภายในปี 2563 อย่าง ‘ห้ามคืนคำ’ เพราะความเชื่อมั่นที่เสียไปก็ ‘คืนกลับมาไม่ได้’ เช่นกัน


Sources:
https://bit.ly/3is6QeQ
https://bit.ly/2ZBuyxM
https://bit.ly/33rBzSP
https://bit.ly/32s77J2

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.